Belépési minimum feltételek önkéntesek számára

Keretfeltételek

 • a célok leírása: A CallForHelp célja az online ingyenes lelki támogatást nyújtó lehetőségek összegyűjtése, az online társas támogatás megszervezése, és/vagy a pszichológiai elsősegély nyújtására szolgáló – önkéntesekkel működő – on line, illetve segélyvonal(ak) létrehozása.
 • a célpopuláció leírása: az egyes formációknál más és más: korcsoport/hivatás-csoport/élethelyzet szerint.

Kellékek mindenkitől

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél (Az önkéntes munka meghatározásával s a vállalással, lehetőleg tervezett időtartammal, időpontokkal)
 • Felvételi beszélgetés(ek) a CallForHelp vezetőségével a szakmai önéletrajz és a motivációs levél alapján.

Szükséges feltételek a Kortalanul vonalhoz és szolgáltatásokhoz

Az alábbiakból legalább egy megléte szükséges

 • pszichológus, pszichoterapeuta,
 • pszichiáter, (szak)orvos,
 • mentálhigiénés szakember – felsőfokú (másod)diplomával, 
 • (diplomás) szupervízor, coach,
 • szociális munkás, szociálpedagógus,
 • lelkigondozó,
 • védőnő,
 • pedagógus,
 • családi tanácsadó, családterapeuta,
 • lelki elsősegély vagy más, pszichoszociális támogatást nyújtó telefon-szolgálatnál szerzett minimum 5 éves tapasztalat/gyakorlat (Erről tanúsítvány)
 • Minimum OKJ-s mentálhigiénés szakirányú képzés/továbbképzés, amelynek tantárgyi tematikája tartalmazza a segítő kapcsolat elméletét és gyakorlatát.
 • önkéntes/professzionális terepen megszerzett gyakorlat a segítő kapcsolat létrehozásában és fenntartásában.
 • képzésben lévő felsőoktatási, szakirányú vagy OKJ továbbképzési hallgató, aki igazolja pszichológia/mentálhigiéné/lelki gondozás/szociológia/pedagógia/kommunikáció tárgyak valamelyikéből vagy az összes esetében 4 félévnek megfelelő elvégzését.

További feltételek:

Koordinátorral beszélgetés a szakmai önéletrajz és a motivációs levél elemeire építve.

Jártasság a technikák, eszközök használatában.

Szükséges feltételek ahhoz, hogy valamely szolgáltatás nyújtásához a CallForHelp segítséget, felületet adjon (meghirdetés, technikai feltételek biztosítása)

Amennyiben a tevékenység végzése engedélyhez, végzettséghez kötött, a szükséges engedély, végzettség megléte, ideértve az online végzéshez szükséges engedélyt, amennyiben az külön létezik.

Amennyiben a tevékenység végzettséghez nem kötött, a döntést a szolgáltatások közé való felvételről a CallForHelp Etikai Bizottsága hozza meg.

A további feltételeket külön szabályzat határozza meg.

Szükséges feltételek az Egészségügyi és a Szociális lelki elsősegély vonalakhoz

Az alábbiakból legalább egy megléte szükséges

 • pszichológus, pszichoterapeuta,
 • pszichiáter, (szak)orvos
 • családterapeuta,
 • szupervizor,
 • lelkigondozó,
 • mentálhigiénés szakember – felsőfokú (másod)diplomával, 
 • diplomás szociális munkás, szociálpedagógus
 • lelki elsősegély telefon-szolgálatnál szerzett minimum 5 éves tapasztalat/gyakorlat. (Erről tanúsítvány.)

Ezek mellett feltétel az adott hivatáscsoportnak megfelelő területen szerzett személyes gyakorlat, tapasztalat.
Koordinátorral beszélgetés a szakmai önéletrajz és a motivációs levél elemeire építve.

A Végeken Egészséglélektani Alapítvány a munkatársak számára a CallforHelp vonalakban szolgálatuk egész időtartamára, folyamatosan karbantartást és szuperviziót biztosít.

A felsorolt, alkalmasságot igazoló dokumentumokat elektronikus, olvasható formában scannelve vagy fényképezve az info@callforhelp.hu vagy a vegeken.alap@gmail.com ímre el kell küldeni.