callforhelp.questionpro.com

TÁJÉKOZTATÓ

A kutatást az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, a Bajai Szent Rókus Kórház és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, valamint a CallForHelp (Végeken Egészséglélektani Alapítvány) szervezi. A kutatás célja a lakosság, kiemelten az egészségügyben, szociális területen vagy iskolai pedagógusként dolgozók körében a COVID-19 járvány jelenlegi, illetve hosszútávú hatásának felmérése a fizikai és mentális állapotra vonatkozóan.

A kutatásban való részvétel anonim és önkéntes. A kutatásba történő beleegyezés a beleegyező nyilatkozat elfogadásával válik érvényessé. Ellenkező esetben a kutatásban való részvétel nem érvényes.

A kutatásban való részvétel feltétele a betöltött 18. életév.

Az adatok feldolgozása statisztikai célra, összesítve történik, így az Ön személyazonossága a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően kerül feldolgozásra. Adatait a későbbiekben a GDPR rendelkezéseinek megfelelően tároljuk, statisztikailag összesített formában publikáljuk.  

A kérdőívet a callforhelp.questionpro.com címen töltheti ki és az “Exit survey” linkre kattintva bármikor abbahagyhatja a kérdőív kitöltését.

Ha bármilyen kérdése van, tegye fel azt a kutatásvezetőnek, Prof. Dr. Kurimay Tamás szakmai vezetőnek (tamas.kurimay@janoskorhaz.hu), vagy a kutatás koordinálásáért felelős kutatónak: Székely András (info@callforhelp.hu).