FIMEF 2022

Fiatalok mentális egészségének megőrzése és javítása: fejlesztési területek és lehetőségek

Tájékoztató a résztvevők számára

Kutatásunk célja a fiatalok és környezetük mentális egészséghez kapcsolódó attitűdjeinek felmérése, és szükséges fejlesztési területeinek feltárása. Mielőtt eldöntené, hogy részt kíván-e venni a vizsgálatban, fontos, hogy tájékozódjon a kutatás menetéről, a részvétel feltételeiről és formájáról, a beszélgetések során nyert információk tudományos felhasználásáról és az adatkezelésről.

A kutatásra való jelentkezés lezárult!

Miért van szükség erre a kutatásra?

A mentális egészséggel kapcsolatos problémák számos felnőtt és gyermek életét nehezítik meg, nagy terheket róva nemcsak a személyekre, hanem a családokra, közösségekre és a gazdaságra is. Magyarországon évente körülbelül 700.000 ember szenved major depresszióban, és a kutatások alapján minden harmadik gyermek küzd 16 éves koráig legalább egy mentális egészséggel kapcsolatos problémával. A helyzetet tovább mélyíti az, hogy az érintettek segítségkérési hajlandósága alacsony, a szakembereket felkeresők aránya nem éri el a 40 százalékot. A gyermekkorban megjelenő kezeletlen mentális problémák jelentősen növelik a felnőttkori pszichés és szomatikus problémák, betegségek kialakulásának esélyét, az öngyilkosságok előfordulási gyakoriságát, valamint csökkentik az egészségben eltöltött évek számát, a munkaképességet és a mentális jóllétet is.

Nagyon fontos a fenti jelenségeket befolyásoló tényezők feltárása, és a fejlesztési területek meghatározása annak érdekében, hogy ezeket problémákat a most felnövekvő generáció minél nagyobb arányban elkerülje, és a  társadalom mentális egészségét hosszú távon javítani lehessen.

Mi a kutatás célja?

A kutatás célja a fiatalok, a fiatalokkal foglalkozó segítőfoglalkozású szakemberek (pedagógusok, pszichológusok) és szülők mentális egészségtudatosságának és a mentális egészséggel kapcsolatos attitűdjeinek feltérképezése, a leggyakoribb problémák meghatározása, az érintettek segítségkérési hajlandóságát és annak hiányát befolyásoló tényezők feltárása, a fejlesztési területeinek kijelölése.  Választ keresünk arra is, hogy a fiatalok milyen megküzdési stratégiákkal rendelkeznek, továbbá, hogy a család és az iskola milyen segítséget nyújthat a mentális egészség megőrzésében.

Mivel jár a kutatásban való részvétel?

Ha Ön pedagógus, szülő vagy pszichológus: A kutatás során fókuszcsoportos interjúban vehet részt, melynek fő témája a gyermekek mentális egészsége. Egy fókuszcsoport 6-10 főből áll két moderátor közreműködésével, a beszélgetés tervezett hossza 90-120 perc. A fókuszcsoportos interjú során lehetősége lesz elmondani véleményét, tapasztalatait a gyermekek mentális egészségével kapcsolatban és azt, hogy Ön szerint milyen fejlesztésekre lenne szükség. A fókuszcsoportról videofelvétel készül az elhangzottak rögzítése érdekében, amelyet az adatelemzések után megsemmisítünk.

Ha Ön 18-25 éves fiatal: A kutatás során egy strukturált interjú készül Önnel, melynek tervezett hossza 90-120 perc. Az interjú során kérdéseket tesznek fel Önnek a gyermekkoráról, mentális egészséghez kapcsolódó attitűdjeiről, egészségtudatosságáról és segítségkérési hajlandóságáról. A strukturált interjúról hangfelvétel készül, melyet az adatelemzés után megsemmisítünk.

Milyen hasznom származik a kutatásban való részvételből?

A kutatás során véleményével és tapasztalataival segíthet abban, hogy a gyermekek mentális egészségéhez kapcsolódó tényezőket tisztábban láthassuk, és ennek köszönhetően hatékonyabb beavatkozásokat és módszereket dolgozzunk ki a gyermekek jóllétének fejlesztésére. Ön a kutatásban való részvételével hozzájárul a gyermekek mentális egészségének fejlesztéséhez. A kutatás eredményéről, amennyiben igényli, tájékoztatjuk.

Hogyan fogják felhasználni az adataimat?

Az Ön által megadott információkat és válaszokat kizárólag a kutatás céljaira használjuk fel. Az adatelemzést végző kutatók nem férnek hozzá a vizsgálatban résztvevők személyes adataihoz, biztosítva anonimitásukat a kutatás során és a publikációkban. A kutatás eredményeit tudományos folyóiratokban és további felületeken, például a közösségi médiában fogjuk közzétenni.

A projektben való részvételemet bizalmasan kezelik?

A fókuszcsoport résztvevői nem ismerik az Ön személyes adatait, csak annyit tudnak majd Önről, amit elmond a beszélgetés során.  A Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával valamennyien vállalják, hogy a többi résztvevőről semmilyen információt nem adnak tovább. Ha későbbiekben szeretne hozzáférni az adataihoz, vagy szeretné, hogy adatait töröljük, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba a kutatócsoporttal. Az Ön személyes adatainak tárolásáról és védelméről az adatvédelmi tájékoztatóban talál további információkat.

Az Ön részvétele önkéntes, ezért indoklás és következmények nélkül bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem vesz részt a kutatásban, és kérheti, hogy semmisítsük meg az Ön adatait.

A kutatás a Helsinki Deklaráció szellemében történik.

Ha bármilyen kérdése van a kutatással kapcsolatban, bizalommal keressen minket:
fimef2022@gmail.com

Vezető kutató: Dr. Susánszky Éva PhD

Magyar Mentálhigiénés Szövetség
Buza Domonkos
Elnök