Végeken Egészséglélektani Alapítvány (Végeken Mental Health Foundation)

Végeken Mental Health Foundation

EFOP-1.3.5-16-2016-00572 projekt

Felnőttképzés


Az alapítványról

A „Végeken” Egészséglélektani Alapítványt a Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság alapította 1991-ben. Az Alapítvány létrehozásának alapgondolata, hogy segítse az ember-környezet rendszer szabályozásának, a társadalmi veszélyeztetettség megszüntetésének, a beilleszkedési zavarok feloldását elősegítő módszertani vizsgálatait. Az egészséges társadalmi mentálhigiéné szükségleteinek megfelelően segíti korosztályokra, fajra, nemre, nemzetiségre tekintet nélkül a modern pszichofiziológiai módszerek, emberhez méltó készségek elsajátítását.

Az alapítvány célja

– A humán magatartás pszichofiziológiai szabályozásainak, kóros jelenségeinek és ezek megelőzési lehetőségeinek érdekében kutatások végzése, illetve ezek elősegítése, anyagi finanszírozása; elméleti és gyakorlati oktatási programok kidolgozása, azok eredményeinek feldolgozása és adaptálása.
– A pszichofiziológiai gondolkodásmód és gyakorlat terjesztése; szakmai információcsere, konzultációs és egyéb lehetőségek megteremtése a más területen dolgozó klinikusok és az egyetemi hallgatók között, különös tekintettel a relaxáció, a biofeedback, kognitív viselkedésterápiás és fizikai tréning módszerek hatásmechanizmusának területén.
– A Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság és az alapítvány között együttműködés támogatása.
– A humán magatartás pszichofiziológiai működésének és a kóros jelenségek megelőzési lehetőségei területén a jó házasságra épülő családok és az örömmel vállalt gyermekek komoly morális és egészségvédő szerepének jelentősége miatt a Három Királyfi – Három Királylány Mozgalom céljainak támogatása, különösen a gyermekvállalás támogatottságának elősegítése, a családbarát közgondolkodás erősítése, a társas kapcsolatokhoz szükséges készségek fejlesztése.
– A European Alliance Against Depression (EAAD) programjának támogatása és képviselete Magyarországon, beleértve a program kitűzött céljainak megvalósítását is.

Közhasznúsági jelentések

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Cégadatok

Végeken Egészséglélektani Alapítvány

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Képviselő:

Székely András, kuratóriumi elnök

Dr. Berghammer rita, kuratóriumi tag

Buza Domonkos, kuratóriumi tag

Adószám: 19677581-1-42

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50356014

Statisztikai számjel:

19677581 9499 569 01

Nyilvántartási szám: 1264

Bíróság nyilvántartási száma: 12.Pk.64.861

Bíróság neve: Fõvárosi Bíróság (Budapest)

Bíróság nyilvántartásba vétel idõpontja: 1991-02-19

Civil szervezet jogállása: Közhasznú

Közhasznúsági nyilvántartásba vétel idõpontja: 1999-09-14

Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyzõ végzés száma: 12.Pk.64.861/11

KÖT nyilvántartási száma: 11233 (Közérdekű önkéntes tevékenység)